---

Despre proiectul de cercetare:

Titlul proiectului:
Mediatori ecochimici-modificatori de comportament-utilizabili în eco-tehnici de protectie a coloniilor de albine împotriva Varroa destructor, parazit al albinelor Apis mellifera  
Acronim  BEESVARROA


Director de proiect: dr. ing. Maria Pojar-Feneşan
Universitatea Babeș-Bolyai - Institutul de Cercetări în Chimie “Raluca Ripan”
400294 Cluj-Napoca, str.Fântânele nr.30
tel. 040264-580165 Fax. 040264-420441  www.analogues-pheromones.com
e-mail: maria.fenesan@ubbcluj.ro;

Perioada de desfasurare a proiectului: 1 iulie 2014 – 30 iunie 2016,  24 luni
PARTENERI  :


Conducator de proiect :
Universitatea Babes - Bolyai - Institutul de Cercetari in Chimie Raluca Ripan CLUJ-NAPOCA ; www.ubbcluj.ro/cercetare
Director de proiect : dr. ing. Maria POJAR – FENESAN


Partener 1
S.C.VIITOR SĂNĂTOS SRL responsabil proiect: dr. Radu PANDREA
www.viitorsanatos.ro

Partener 2
UNIVERSITATEA DE STIINȚE AGRICOLE SI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA,
www.usamvcluj.ro
Responsabil proiect : prof. dr. Ion OLTEAN

 

Cercetările sunt finanțate prin Programul Parteneriate în domeniile prioritare – PN II,  Subprogram   Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă, 
Directia de cercetare  5 - Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară
derulat cu sprijinul Ministerului Educatiei Nationale – UEFISCDI
Cod proiect PN-II-PCCA-2013-4-1947
Contract de finanțare nr. 143 /1.07.2014

Rezumatul proiectului:

Începând cu anul 2006 este semnalat un fenomen constând în dispariţia subită, în masă, a albinelor, într-un mod absolut misterios, fenomen numit  CCD - Colony Collapse Disorder. 
Pierderea masivă a coloniilor a devenit o problema majoră pentru că polenizarea făcută de albine joacă un rol cheie în funcţionarea ecosistemelor şi optimizarea producţiei agricole.
În SUA «serviciile» de polenizare  sunt estimate la 14 miliarde de dolari pe an.
Cauzele ipotetice ale CCD sunt : poluarea cu insecticide, dintre care cele mai moderne şi eficiente, neonicotinoidele, afectează sistemul nervos al albinelor [M.J. Palmer, Nature Comm., 2013; S.M. Wiliamson, J.Exp.Biol., 2013], dar şi acarianul Varroa destructor, microfungi Nosema şi virusul Kashmir (IAPV).  Chiar acceptând o etiologie plurifactorială a fenomenului  CCD, părerea aproape unanimă este că ectoparazitarea acarianului Varroa destructor joacă rol principal în decimarea coloniilor de albine. Lupta împotriva acestui acarian poate fi o prioritate de cercetare în PNII Domeniul 5 Agricultură Tema 5.1.4 Asigurarea protecţiei sanitar-veterinare.
Proiectul BEESVARROA conturează o cercetare experimentală în care este investigat modul de comunicare a acarianului Varroa destructor, având ca obiectiv final  o strategie de combatere a parazitului în care se folosesc „mesagerii chimici informaţionali”, o eco-tehnică specifică şi selectivă, inofensivă pentru albine şi ecosistem. Organisme vii, acarienii paraziţi comunică prin „limbajul chimic” în care „cuvintele” sunt volatile emise de un organism şi recepţionate de altul. „Mediatorii chimici”, care induc un anume comportament sunt  feromonii - mesageri intraspecifici respectiv Kairomonii - mesageri interspecifici.  În proiect chimiştii vor identifica componente volatile implicate în comunicarea chimică, temă nouă pentru cazul căpuşii Varroa; entomologii vor studia sistemul olfactiv al parazitului şi împreună cu apicultorii  vor  testa răspunsul comportamental al acarianului la stimuli chimici sintetici .

Scopul şi direcţiile de cercetare sunt:
a.Identificarea unor compuşi-modificatori de comportament, în speţă compoziţii atractante pentru acarianul Varroa destructor . Cu ajutorul unor tehnici GC-MS  investigăm „atmosfera chimică” din stup prin colectarea şi analiza compuşilor organici volatili (VOCs).  Pentru identificarea kairomonului (mirosul atractant al puietului) şi a feromonilor, necunoscuţi încă la Varroa destructor  se vor analiza emisiile indivizilor Varroa şi emisiile larvelor de trântor (preferatul căpuşelor Varroa); 
b. Prepararea în laborator a compuşilor identificaţi;
c. Determinarea potenţialului atractant al compoziţiilor prin studii comportamentale al acarienilor în stup  şi în lab.(“Varroa sub supraveghere");
d. Folosirea “formulărilor” identificate într-o ecotehnică nouă de combatere a parazitului.

Indicatorii fizici propuşi sunt

> un  model experimental: produs - compoziţii atractante pentru Varroa
> o tehnologie inovativă :“OFF VARROA”

Obiectivele specifice implică cercetări interdiciplinare complexe: analize fizico-chimice calitative şi cantitative, studii de comportament şi sinteze organice; vor fi realizate de cercetători în chimie, biologie, entomologie, 2 apicultori, dintre care 10 doctori în ştiinţe-3 Postdoc şi 2 doctoranzi.
Pentru cercetare se creează  posturi noi,  în  cadrul IMM cofinantator.
Datorită reglementărilor UE cererea pe piaţă pentru produse de eco-protecţie a stupului este mare. Biotehnica de protecţie  “OFFVarroa” propusă este originală, brevetabilă, necesară şi economic fezabilă; foloseşte compuşi noi, care nu contaminează produsele stupului, nu afectează albinele sau sănătatea apicultorilor,  în general nu afectează biocenoza.
Beneficii pentru IMM cofinanţator : dezvoltarea departamentului C&D, un brevet şi protejarea stupinelor prin tehnici nepoluante.

Desfășurare și etapele proiectului

click aici pentru a descarca documentul pdf

BUGETUL PROIECTULUI

Valoarea totală aprobată : 862.500 lei din care :
                                       750.000 lei de la buget
                                       112.500 lei din alte surse (cofinanțare)

 

2014

2015

2016

TOTAL

 

Finantare de la bugetul de stat

Finantare din alte surse atrase (cofinantare proprie)

Finantare de la bugetul de stat

Finantare din alte surse atrase (cofinantare proprie)

Finantare de la bugetul de stat

Finantare din alte surse atrase (cofinantare proprie)

Finantare de la bugetul de stat

Finantare din alte surse atrase
(cofinantare proprie)

CO

81.156

0

308.660

0

147.684

0

537.500

0

P1

16.000

20.000

59.000

62.000

37.500

30.500

112.500

112.500

P2

16.136

0

53.864

0

30.000

0

100.000

0

TOTAL

113.292

20.000

421.524

62.000

215.184

30.500

750.000

112.500

 

 

 

DESCRIEREA ETAPEI Nr. 1


Etapa / Activitate / Participant / Descriere

Buget

Cofinantare

Total

1

Configurarea unui model/metode de identificare a mediatorilor chimici implicaţi în comportamentul acarianului Varroa destructor, parazit major al albinelor din specia Apis melifera

113.292,00

20.000,00

133.292,00

Activitate

1.1

Cercetări preliminare referitoare la modalităţi de colectare şi analiză chimică a volatilelor din stupină

58.000,00

0,00

58.000,00

Participant

UNIVERSITATEA BABES BOLYAI

58.000,00

0,00

58.000,00

Activitate

1.2

Studii pentru identificarea mediatorilor ecochimici intraspecifici la parazitul Varroa destructor

23.156,00

0,00

23.156,00

Participant

UNIVERSITATEA BABES BOLYAI

23.156,00

0,00

23.156,00

Activitate

1.3

Infiintarea unor stupine proprii în trei locaţii din Cluj

14.000,00

18.000,00

32.000,00

Participant

VIITOR SANATOS S.R.L.

14.000,00

18.000,00

32.000,00

Activitate

1.4

Intretinerea stupinelor proprii

2.000,00

2.000,00

4.000,00

Participant

VIITOR SANATOS S.R.L.

2.000,00

2.000,00

4.000,00

Activitate

1.5

Organizarea experimentelor in laborator. Studiul acarienilor Varroa destructor.

16.136,00

0,00

16.136,00

Participant

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA

16.136,00

0,00

16.136,00

 

Parteneri

Conducator de proiect

Universitatea Babes - Bolyai - Institutul de Cercetari in Chimie Raluca Ripan CLUJ-NAPOCA ;
www.ubbcluj.ro/cercetare

Director de proiect :
dr. ing. Maria POJAR – FENESAN

Partener 1 Cofinanțator

S.C.VIITOR SĂNĂTOS SRL
www.viitorsanatos.ro
responsabil proiect: dr. Radu PANDREA

Partener 2

UNIVERSITATEA DE STIINȚE AGRICOLE SI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA,
www.usamvcluj.ro
Responsabil proiect : prof. dr. Ion OLTEAN

Date de contact

Director de proiect:
dr. ing. Maria Pojar-Feneşan

Universitatea Babeș-Bolyai - Institutul de Cercetări în Chimie “Raluca Ripan” 
400294 Cluj-Napoca, str.Fântânele nr.30
tel. 040264-580165
Fax. 040264-420441  
e-mail: maria.fenesan@ubbcluj.ro